Poslání a vize MAS Bohumínsko 2020

Programový výbor na svém 8. zasedání 10. prosince 2013 projednal návrh vize MAS Bohumínsko a doporučil schválit vizi na zasedání valné hromady 17.12. 2013 v Bohumíně. Valná hromada 17. prosince vizi schválila.

 

STRATEGICKÁ VIZE ISÚ MAS BOHUMÍNSKO 2014 - 2020

Strategická vize rozvoje Bohumínska je vstupem do návrhové části integrované strategie území. Její stanovení vychází z dlouhodobých cílů a rozvojových záměrů, jak vyplynuly při veřejných projednáváních se zástupci samosprávy, podnikatelů, neziskových organizací a obyvatel regionu zpřesněných na základě podrobného posouzení analytických poznatků a při respektování atributů dlouhodobě udržitelného rozvoje.

 

POSLÁNÍ

MAS Bohumínsko: Pomáháme regionu.

 

VIZE 2020:

Klidný a bezpečný region s kvalitní možností bydlení, pestrou nabídkou vzdělávání, sociálních a zdravotních služeb a volnočasových aktivit.

Prosperující region s dostatkem pracovních příležitostí.

Region ekologicky zodpovědných obyvatel.

 

Využijeme existující potenciál území, které je součástí ostravské průmyslové aglomerace, ale svým charakterem spíše venkovským prostorem se zahuštěnou slezskou zástavbou a klidnějším bydlením. Dobré dopravní spojení s Ostravou zužitkujeme oběma směry, jak pro zaměstnanost, tak pro trávení volného času a příměstskou rekreaci. Hranici s Polskem je příležitostí pro další rozvoj partnerské spolupráce na společném rozvoji pohraničí. Současná rozvinutá spolková činnost je dobrým základem pro rozvoj občanské společnosti a sebevědomí obyvatel regionu. Chceme aktivně napomáhat dosažení zlepšení stavu životního prostředí a podílet se na eliminaci dopadů ekonomické krize a nejisté existence velkých firem ovlivňujících zaměstnanost v regionu.

Fotogalerie

Soubory ke stažení

Typ Název souboru Velikost
Soubor pdf Vize_MAS Bohumínsko_Návrh_PV 71kB
Vyhledávání