Připravují se jednání orgánů MAS Bohumínsko

Výroční valná hromada, která je v pořadí již 9. členskou schůzí je připravována na 28. dubna 2016. Úkolem valné hromady bude zejména projednat a schválit řadu důležitých dokumentů pro další směřování spolku a rozvoj území MAS Bohumínsko. S návrhy podkladů se mohou v předstihu seznámit partneři MAS, členové orgánů i veřejnost. Jednání valné hromady bude předcházet 17. schůze programového výboru 18. dubna 2016.

Mezi nejvýznamnější projednávané dokumenty patří zejména.

SCLLD (aktualizace návrhové části strategie)

Akční plán včetně programových rámců

Implementační část strategie

Finanční plán programových rámců

Dokumenty naleznete v sekci Podklady pro přípravu strategie.

Mezi tradiční dokumenty projednávané na výroční valné hromadě pak patří:

Výroční zpráva o činnosti MAS Bohumínsko za rok 2015

Zpráva kontrolní komise

Účetní závěrka za rok 2015 (Rozvaha k 31. 12. 2015Výkaz zisků a ztráty k 31. 12. 2015)

Plnění rozpočtu roku 2015, rozpočet MAS Bohumínsko na rok 2016 a rozpočtový výhled na rok 2017

Fotogalerie

Soubory ke stažení

Typ Název souboru Velikost
Soubor pdf Prezentace - programový výbor 1104kB
Soubor pdf Vyrocni_zprava_2015_MAS_Bohuminsko_návrh 919kB
Soubor pdf Priloha x_Plneni_2015_Rozpocet_2016_vyhled_2017 154kB
Vyhledávání