Programový rámec Strategického plánu Společné zemědělské politiky pro MAS Bohumínsko schválen

Ministerstvo zemědělství dne 13.12.2023 vydalo akceptační dopis o schválení Programového rámce Strategického plánu Společné zemědělské politiky

na období 2023 - 2027 jako součást Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro Místní akční skupinu Bohumínsko, z.s.

Pro MAS Bohumínsko, z.s. je rezervována alokace představující výši dotace pro budoucí příjemce ve výši 16 987 400 Kč.

Programový rámec Strategického plánu Společné zemědělské politiky jako součást SCLLD Místní akční skupiny Bohumínsko, z.s. (MAS) je zaměřen na oblasti:
- Fiche 1 - Zemědělské podnikání, zpracování a uvádění zemědělských produktů na trh,
- Fiche 3 - Nezemědělské podnikání,
- Fiche 5 - Základní služby a obnova obcí.

 

První výzvu pro žadatele plánujeme vyhlásit již začátkem roku 2024.

 

Těšíme se na budoucí spolupráci.

 

MAS Bohumínsko - Pomáháme regionu

 

                            

Fotogalerie

Vyhledávání