Programový výbor MAS schválil vyhlášení Výzvy č. 2 z PRV

Dne 10. ledna 2019 zasedal Programový výbor Místní akční skupiny Bohumínsko, z.s. s tímto programem:

Program:

  1. Schválení programu schůze a volba ověřovatele zápisu
  2. Úprava Způsobu výběru projektů na MAS, řešení střetu zájmů a zaručení transparentnosti pro programový rámec Program rozvoje venkova v rámci realizace strategie CLLD 2014-2020 (dále jen „Interní postupy PRV“)
  3. Fiche 1, 2 a 3 – preferenční kritéria věcného hodnocení přijatých projektů k Výzvě č. 2 MAS Bohumínsko z Programu rozvoje venkova
  4. Výzva MAS č. 2 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1.  Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020
  5. Upravený harmonogram výzev PRV na rok 2019
  6. Upravený harmonogram výzev OPZ na rok 2019 – bod programu odstraněn
  7. Zpráva o plnění integrované strategie (ISg) MAS za období 1. 7. 2018 – 31. 12. 2018 – bod programu doplněn

Programový výbor schválil vyhlášení Výzvy č. 2 MAS z Programu rozvoje venkova a preferenční kritéria Fichí, které se této výzvy týkají. 

Bližší informace v přiloženém zápisu z jednání.

 

MAS Bohumínsko - Pomáháme regionu

Fotogalerie

Soubory ke stažení

Typ Název souboru Velikost
Soubor pdf Zápis a usnesení 381kB
Vyhledávání