Programový výbor MAS vybral projekt k realizaci

Dne 9.10. 2019 se konala schůze Programového výboru Místní akční skupiny Bohumínsko, z.s. s tímto programem:

  1. Schválení programu schůze, ověření usnášeníschopnosti a stanovení ověřovatele zápisu
  2. Výběr projektů k realizaci z Výzvy č. 9 MAS Bohumínsko,z.s.-OPZ-Rozvoj a modernizace sociálních služeb 951/03_16_047/CLLD_16_02_014, sestavení přehledu hodnocených projektů
  3. Harmonogram výzev OPZ na rok 2020
  4. Harmonogram výzev PRV na rok 2019 - aktualizace
  5. Zpráva o plnění integrované strategie (ISg) MAS za období 1. 1. 2019 – 30. 6. 2019
  6. Výstup ze setkání (workshopu) k možné podpoře z Programu rozvoje venkova
  7. Mimořádné odměny pro zaměstnance
  8. Různé

Přítomní členové výboru zejména doporučili k realizaci přijatý projekt z Výzvy č. 9 - Operačního programu Zaměstnanost na rozvoj a modernizaci sociálních služeb na území MAS, zaměřený na rozšíření kapacity lůžek odlehčovací služby.

Další informace v přiloženém zápise z jednání.

 

MAS Bohumínsko - Pomáháme regionu

Fotogalerie

Soubory ke stažení

Typ Název souboru Velikost
Soubor pdf Zápis a usnesení z jednání 380kB
Vyhledávání