Programový výbor MAS vybral projekty k realizaci

Dne 15.5.2019 se po ukončení Valné hromady MAS Bohumínsko, z.s. konala schůze Programového výboru s tímto programem:

Program:

  1. Schválení programu schůze, ověření usnášeníschopnosti a stanovení ověřovatele zápisu
  2. Výběr projektů k realizaci z Výzvy MAS č. 2 k předkládání žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 (15/000/00000/780/000150/V002), sestavení přehledu hodnocených projektů
  3. Výběr projektů k realizaci z Výzvy č. 7 MAS Bohumínsko – OPZ – Rozvoj a modernizace sociálních služeb 864/03_16_047/CLLD_16_02_014, sestavení přehledu hodnocených projektů
  4. Výběr projektů k realizaci z Výzvy č. 8 MAS Bohumínsko – OPZ – Podpora zaměstnanosti 865/03_16_047/CLLD_16_02_014, sestavení přehledu hodnocených projektů
  5. Různé

Přítomní členové schůze Programového výboru vybrali z letošních vyhlášených výzev z Operačního programu zaměstnanost a Programu rozvoje venkova projekty k realizaci. Bližší výsledky rozhodnutí jsou v níže připojených přílohách.

Doporučené i nedoporučené projekty budou po odvolací lhůtě žadatelů odeslány k závěrečnému ověření způsobilosti na příslušné řídící orgány jednotlivých operačních programů.

Všem žadatelům přejem mnoho štěstí

 

MAS Bohumínsko - Pomáháme regionu

Fotogalerie

Soubory ke stažení

Typ Název souboru Velikost
Soubor pdf Zápis z jednání rozhodovacího orgánu výzva OPZ č. 7 419kB
Soubor pdf Zápis z jednání rozhodovacího orgánu výzva OPZ č. 8 417kB
Soubor pdf Zápis z jednání rozhodovacího orgánu výzva PRV č. 2 666kB
Vyhledávání