Programový výbor provedl Výběr projektů 4. výzvy MAS Bohumínsko z IROP

Dne 21.11.2018 se konala 37. schůze Programového výboru s tímto programem:

 

1. Schválení programu schůze a volba ověřovatele zápisu,

2. Výběr projektů 4. výzvy MAS Bohumínsko-IROP-Udržitelná doprava II - 192/06_16_038/CLLD_16_02_014,

3. Různé

 

Programový výbor schválil ponechání alokace 4. výzvy MAS z IROP a dále v rámci Výběru projektů doporučil 1 projekt k podpoře.

 

MAS Bohumínsko - Pomáháme regionu

Fotogalerie

Vyhledávání