Programový výbor rozhodl o podpoře projektů z výzvy č. 3 IROP

Dne 8.3.2018 se konala 30.schůze Programového výboru Místní akční skupiny Bohumínsko, z.s. s tímto programem:

Program:

  1. Schválení programu schůze a volba ověřovatele zápisu
  2. Výběr projektů k realizaci 3.Výzvy MAS Bohumínsko-IROP-Infrastruktura vzdělávání - 076/06_16_075/CLLD_16_02_014
  3. Změna 3.Výzvy MAS Bohumínsko-IROP-Infrastruktura vzdělávání - 076/06_16_075/CLLD_16_02_014 – pouze v případě navýšení alokace výzvy
  4. Seminář ke způsobu hodnocení přijatých projektů z PRV
  5. Harmonogram výzev IROP pro rok 2018
  6. Indikátorový a evaluační plán
  7. Různé

Programový výbor rozhodl o podpoře přijatých projektů k 3.Výzvě IROP. V této souvislosti také schválil změnu výzvy č. 076/06_16_075/CLLD_16_02_014 o navýšení alokace, tak, aby mohly být podpořeny všechny přijaté projekty.

Přítomní členové byli proškoleni k výběru projektů z Programu rozvoje venkova. 

Bližší informace k dalším bodům jednání jsou k dispozici v přiložené příloze.

 

MAS Bohumínsko - Pomáháme regionu

 

Fotogalerie

Soubory ke stažení

Typ Název souboru Velikost
Soubor pdf Zápis a usnesení 1648kB
Vyhledávání