Programový výbor rozhodl o podpoře projektu z výzvy č. 3 OPZ

Dne 7.12.2017 se konala 27. schůze Programového výboru Místní akční skupiny Bohumínsko, z.s. Programový výbor zasedl s tímto programem:

Program:

  1. Schválení programu schůze a volba ověřovatele zápisu
  2. Výběr projektů k realizaci z Výzvy č. 1 MAS Bohumínsko – OPZ – Rozvoj a modernizace sociálních služeb 164/03_16_047/CLLD_16_02_014
  3. Různé

Programový výbor rozhodl o podpoře přijatého projektu k výše uvedené výzvě. Projekt byl Programovým výborem doporučen k financování a bude dál předán k závěrečnému ověření způsobilosti na řídící orgán OPZ. 

Žadatelům přejeme mnoho štěstí

Kancelář MAS Bohumínsko

Fotogalerie

Soubory ke stažení

Typ Název souboru Velikost
Soubor pdf Výsledky z jednání Programového výboru 536kB
Soubor pdf Zápis z jednání 582kB
Vyhledávání