Programový výbor schválil plánované vyhlášení výzev z OP Zaměstnanost

Programový výbor na svém jednání dne 25.1.2018 jednal k tomuto programu:

  1. Schválení programu schůze, ověření usnášeníschopnosti a volba ověřovatele zápisu
  2. Změna harmonogramu výzev OPZ
  3. Výzvy č. 4 a 5 MAS Bohumínska z Operačního programu zaměstnanost
  4. Zpráva o plnění integrované strategie MAS
  5. Různé

Programový výbor schválil nový harmonogram výzev z OP Zaměstnanost na rok 2018. Nová verze harmonogramu je k dispozici na web stránkách pod záložkou Výzvy - Harmonogram výzev, verze 2 na rok 2018. Na jednání byly dále schváleny plánované výzvy č. 4 a 5 z OP Zaměstnanost. Výzvy budou znovu zaměřeny, tak jako v loňském roce, na podporu prorodinných opatření (příměstské tábory) a podporu zaměstnanosti (podpora vytvoření nových pracovních míst a zahájení podnikatelské činnosti). 

Plánovaný termín vyhlášení výzev je pro Výzvu č. 4 OPZ - Prorodinná opatření na 12.2.2018 a na Výzvu č. 5 OPZ - Podpora zaměstnanosti na 26.3.2018. Nyní se ještě čeká na souhlas s vyhlášením výzev od řídícího orgánu OP Zaměstnanost.

K vyhlášeným výzvám bude kancelář MAS Bohumínsko pořádat semináře pro žadatele. Termíny seminářů budou k dispozici po vyhlášení na web stránkách pod záložkou  Výzvy - Semináře pro žadatele.

MAS Bohumínsko - Pomáháme regionu.

 

Fotogalerie

Soubory ke stažení

Typ Název souboru Velikost
Soubor pdf Zápis z jednání 372kB
Vyhledávání