Projekt MAP se úspěšně rozjíždí

Informace pro členy Řídícího výboru, odbornou i laickou veřejnost o činnosti realizačního týmu a fázích projektu Lepší KLIMA pro Bohumínsko.

Realizační tým intenzivně zpracovává podklady k naplnění klíčového indikátoru - Strategického rámce a vyhodnocuje realizované aktivity MAP. Stanovený harmonogram činností MAP je dodržován.

Od března začaly pracovat čtyři pracovní skupiny vedené svým koordinátorem (PS Rozvoj základního vzdělávání, PS Rozvoj předškolního vzdělávání, PS Inkluzivní vzdělávání, PS Zájmového vzdělávání v rámci volnočasových aktivit). Dne 8. 3. proběhlo jednání realizačního týmu s koordinátory PS a v termínech 20., 22., 23. 3. první jednání všech PS s cílem vytvoření SWOT analýzy, rozvinutí myšlenkové mapy daných oblastí a určení problémových okruhů. Součástí jednání bylo také sdílení dobré praxe, výměna zkušeností, otevření problémových oblastí, brainstorming a workshop k tvorbě Strategického rámce. V průběhu dubna probíhají druhá jednání PS za účelem stanovení prioritních cílů s vazbou na povinná opatření MAP na základě vypracované metaanalýzy. 

Všechny zápisy a podklady z jednání pracovních skupin jsou zveřejněny na webových stránkách MAS Bohumínsko:

http://www.mas-bohuminsko.cz/informace/odborne-pracovni-skupiny/43

V rámci aktivity MAP Rozvoj partnerství proběhla v termínu 8. 3. Výjezdní porada ředitelů ZŠ v území ORP Bohumín v ZŠ a MŠ U Lesa v Karviné za účelem prezentace záměrů v oblasti vybavení škol, aktuálních trendů v oblasti jazykových laboratoří, učeben chemie a fyziky, evropských dotací, aj.

Bc. Radana Vozňáková

Manažer projektu - finanční manažer
MAP ORP Bohumín
Místní akční skupina Bohumínsko
mobil: 737932499
e-mail: radana.voznakova@mas-bohuminsko.cz
web:  www.mas-bohuminsko.cz

Fotogalerie

Vyhledávání