Projekt z PRV (12/2012-5/2014, III.4.1)

Projekt podaný u SZIF z Programu rozvoje venkova

„Projekt Příprava ISÚ MAS Bohumínsko“, 13/018/34100/780/000045

 

Státní zemědělský intervenční fond dne 17.05.2013 schválil Žádost o dotaci v rámci osmnáctého kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova – opatření III.4.1 Získávání dovedností, animace a provádění. Úspěšným žadatelem byla rovněž MAS Bohumínsko s finančním požadavkem 500 tis. Kč.

Registrační číslo žádosti je 13/018/34100/780/000045, název projektu je Příprava ISÚ MAS Bohumínsko.

 

Zahájení projektu: 1. 12. 2012

Plánované ukončení projektu: 31. 5. 2014

Celkové způsobilé výdaje projektu: 500 000 Kč (100% dotace)

Hlavní koordinátor projektu: Ing, Lumír Macura

Kontakt: info@mas-bohuminsko.cz

 

Všeobecný cíl projektu:

Příprava podkladů pro zpracování Integrované strategie území MAS Bohumínsko pro období 2014 - 2020 (Strategie komunitně vedeného místního rozvoje – SCLLD).

Specifický cíl projektu:

Projednání podkladů analytické i strategické (návrhové) části komunitním způsobem. Vytvoření podkladů SCLLD v rozsahu kroků 1-3, 5 dle podrobného popisu aktivit. V rámci projektu bude uskutečněna tzv. tréninková výzva na realizaci "měkké akce", na kterou je vyčleněna v rozpočtu projektu částka 90 tis. Kč. Příprava tréninkové výzvy proběhne v závěru roku 2013, vlastní doba realizace je do 4. května 2014 včetně.

 

Aktivity projektu:

Na podporu tvorby SCLLD budou provedeny kroky:

1. Konkrétní vymezení území a jeho základní popis, základní charakteristika /*

2. Analýza problémů /*

3. Analýza potřeb /*

4. Zmapování strategií, jejichž realizace se odehrává na území

5. Stanovení cílů a jejich prioritizace /*

6. Návrh konkrétních opatření (definice konkrétní opatření pro naplnění stanovených cílů) /*

7. Pracovní verze strategie zveřejněna k připomínkám na stránkách "Pracovní skupiny pro udržitelný rozvoj"

 

Pozn.: /* Podklady budou připraveny v rámci Opatření III.4.1 Získávání dovedností, animace a provádění z Programu rozvoje venkova ČR. Tyto kroky budou dopracovány do finální verze strategie dle schváleného "Metodického pokynu pro využití integrovaných přístupů v programovém období 2014-2020".

 

V rámci kvalitní SCLLD bude ještě v průběhu navazujícího projektu z OPTP dopracovány kroky 8-12 nebo v době jeho udržitelnosti kroky 13-14.

 

8. Tvorba a nastavení indikátorů pro jednotlivé cíle

9. Vytvoření finančního plánu a časového harmonogramu

10. Nastavení implementace strategie a jejího monitoringu

11. Vypořádání připomínek, zveřejnění vypořádání připomínek na stránkách "Pracovní skupiny pro udržitelný rozvoj"

12. Dopracování finální verze strategie, včetně dalších částí vyžadovaných "Metodickým pokynem pro využití integrovaných přístupů v programovém období 2014-2020"

13. Schválení strategie v rámci organizace nositele strategie

14. Zveřejnění strategie online v Databázi strategií

 

 

13/018/34100/780/000045

Fotogalerie

Vyhledávání