Protokol o hlasování per rollam Valné hromady MAS Bohumínsko

S ohledem na mimořádnou situaci v ČR vyplývající z aktuálně vyhlášeného nouzového stavu a přijetí  krizových opatření, kdy se  doporučovalo v maximální možné míře omezit prezenční jednání povinných orgánů MAS, byla svolána Valná hromadu korespondenční formou hlasování, tzv. hlasováním per rollam.

Termín pro hlasování členů (lhůta vyjádření se k návrhu) byl stanoven od 21.4.2020 8:00 hod, do 24.4.2020 20:00 hod. V této lhůtě hlasovalo celkem 28 členů.

Předmětem hlasování bylo schválení podání žádosti o změnu Programového rámce PRV SCLLD 2014 – 2020 (+3), rozdělení navýšené alokace  a souvisejících usnesení.

Veškerá navržená usnesení byla Valnou hromadou přijata.

 

Děkujeme za spolupráci při rozvoji našeho regionu.

Fotogalerie

Soubory ke stažení

Typ Název souboru Velikost
Soubor pdf Protokol o hlasování per rollam VH MAS Bohumínsko 452kB
Vyhledávání