První výzvy z IROP budou vyhlášeny již 4. října!

Dne 4. října 2017 ve 12:00 hodin budou vyhlášeny Výzva č. 1 zaměřená na Rozvoj sociálních služeb a Výzva č. 2 zaměřená na Bezpečnost dopravy a Cyklodopravu z Integrovaného regionálního operačního programu.

U Výzvy č. 3 zaměřené na infrastrukturu vzdělávání došlo k posunu termínu vyhlášení výzvy. V současné chvíli je tato výzva stále připomínkována řídím orgánem a bude tedy vyhlášena až začátkem listopadu.

Semináře pro žadatele k vyhlášeným výzvám se budou konat 2. týden v říjnu v prostorách kanceláře MAS Bohumínsko, z. s. Přesný termín bude upřesněn a zveřejněn po vyhlášení výzev v sekci Výzvy - Semináře k výzvám.

 

Fotogalerie

Vyhledávání