Seminář pro žadatele k Výzvě č. 4 OPZ

Vážení žadatelé, dne 20.2.2018 se uskutečnil seminář k vyhlášené Výzvě č. 4 OP Zaměstnanost zaměřenou na podporu pracujících rodičů v období školních prázdnin, vytvořením dostatečné kapacity v příměstkých táborech na území MAS Bohumínska. Žadatelé, kteří se chtějí do výzvy zapojit, ale semináře se nezúčastnili, mají přístup k předaným informacím na našich webových stránkách v sekci Výzvy - Semináře k výzvám. V případě potřeby osobních konzultací se prosím obracejte na pí. Veroniku Šeligovou na e-mail: veronika.seligova@mas-bohuminsko.cz nebo na mobil 730 521 422.

MAS Bohumínsko - Pomáháme regionu

Fotogalerie

Vyhledávání