Seminář pro žadatele k Výzvě č. 5 OP Zaměstnanost

Dne 5.4.2018 se v dopoledních hodinách v kanceláři Místní akční skupiny Bohumínsko, z.s. konal seminář pro žadatele, kteří chtějí podávat žádosti o podporu k vyhlášené Výzvě č. 5 OP Zaměstnanost na podporu aktivit vytvoření nových pracovních míst a snížit tak lokální nezaměstnanost na území MAS Bohumínska.

Pro žadatele, kteří se nemohli semináře účastnit je k dispozici prezentace, ve které je také postup pro založení žádosti o podporu v systému MS2014+. Prezentace je umístěna v sekci Výzvy - Semináře k výzvám - Výzva č. 5 OPZ.

Všem žadatelům přejem hodně úspěchů při podání žádosti.

 

MAS Bohumínsko - Pomáháme regionu

Fotogalerie

Vyhledávání