Setkání koordinátorů dobrovolnictví v Havířově

  

V úterý 16. dubna 2024 se v Havířově konalo již sedmé setkání koordinátorů dobrovolnictví. Setkání, které se konalo v prostorách ADRA, o.p.s. Havířov, uspořádalo MAS Bohumínsko, z.s. za účelem sdílení informací a zkušeností dobrovolnických programů v regionu.

Setkání se zúčastnili zástupci ADRA Havířov a zástupci MAS Bohumínsko, z.s. Účastníci si vyměnili informace a názory na témata, jako jsou:

  • Nejnovější trendy v oblasti dobrovolnictví
  • Efektivní nábor a vedení dobrovolníků
  • Možnosti financování dobrovolnických programů
  • Spolupráce mezi dobrovolnickými a neziskovými organizacemi

Setkání poskytlo cennou příležitost k posílení navázaných kontaktů a sdílení osvědčených postupů. Účastníci zhodnotili efektivnost a přínos roku projektu Společně pro Bohumínsko, reg.č. CZ.03.02.01./22_008/0000224 a jeho vývoj do budoucna.

Kromě výše uvedených témat se na setkání diskutovalo také o:

  • Výzvách, kterým dobrovolnické organizace v regionu čelí
  • Možnostech, jak lépe propagovat dobrovolnictví široké veřejnosti
  • Důležitosti dobrovolnictví pro posilování komunity

Setkání bylo hodnoceno jako velmi úspěšné a organizátoři plánují uspořádat další setkání zase.

Kontaktní informace na koordinátora dobrovolnictví pro MAS Bohumínsko, z.s.:

Zmudová Gabriela, ADRA, o.p.s., gabriela.zmudova@adra.cz, 720 073 583 

 

 

 

 

Fotogalerie

Vyhledávání