Seznam přijatých žádostí do 4. výzvy Programu rozvoje venkova zveřejněn!

Zveřejnili jsme seznam přijatých žádostí do 4. výzvy Programu rozvoje venkova. Zájem byl jak o tzv. článek 20, tedy základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech, tak o fiche podporující investice do zemědělských podniků nebo rozvoj nezemědělských činností. Aktuálně probíhá administrativní kontrola žádostí, následně bude probíhat věcné hodnocení na základě bodových kritérií a poté výběr projektů.

Seznam přijatých žádostí najdete na našem webu na záložce Výzvy/ PRV/ Výzva MAS č.4 PRV, přímý odkaz: https://www.mas-bohuminsko.cz/soubory/clanky/138/zalozka202008030900071.pdf

Těšíme se na zajímavé projekty.

MAS Bohumínsko - Pomáháme regionu

Fotogalerie

Vyhledávání