V Petřvaldu se 22.6.2023 uskutečnila již 16.výroční Valná hromada MAS Bohumínsko

Valná hromada měla na programu jednání 11 bodů a zúčastnila se jí většina partnerů nebo jejich zástupců. VH schválila Výroční zprávu o činnosti MAS Bohumínsko za rok 2022, účetní závěrku MAS za rok 2022, rozpočet na rok 2023 včetně výhledu na rok 2024.

Také došlo k volbě Programového výboru na tříleté období a Výběrové komise na další roční období.

Členové MAS byli rovněž detailně informováni o aktivitách realizovaných kanceláří MAS a o aktuálním stavu a realizaci Strategie MAS.

Zápis z jednání je k dispozici na webu v sekci Dokumenty/Zápisy z jednání/Valné hromady - zápisy.

Děkujeme všem přítomným za aktivní účast a za to, že spolu s námi pomáháte rozvíjet náš region.

Fotogalerie

Vyhledávání