V Rychvaldu se 16.6.2022 uskutečnila již 15.výroční Valná hromada MAS Bohumínsko

V letošním roce slaví MAS Bohumínsko 10. výročí od svého založení, MAS byla založena 10. 7. 2012 na ustavující schůzi v Petrovicích u Karviné. Proto předseda Programového výboru, Ing. Lumír Macura připomněl, co vše za toto období již zrealizovala a její přínos do území sedmi členských obcí. Poté společně s přítomnými zástupci obcí popřál MAS do budoucích let mnoho dalších úspěšných projektů.

VH měla na programu jednání 12 bodů a zúčastnilo se jí 27 partnerů nebo jejich zástupců.

VH schválila Výroční zprávu o činnosti MAS Bohumínsko za rok 2021, účetní závěrku MAS za rok 2021, rozpočet na rok 2022 včetně výhledu na rok 2023. Členové odsouhlasili ponechat členské příspěvky v roce 2022 ve stávající výši.

Také došlo k volbě Výběrové komise na další roční období a volbě Kontrolní komise na čtyřleté období.

Členové MAS byli rovněž detailně informováni o aktivitách realizovaných kanceláří MAS a o aktuálním stavu a realizaci Strategie MAS. Také jsme mezi nás přijati 2 nové členy, Alici Mazurkovou (HelisPro) a Pavla Kondziolku, členská základna se tak rozšířila na 36 partnerů.

Zápis z jednání je k dispozici na webu v sekci Dokumenty/Zápisy z jednání/Valné hromady - zápisy.

Děkujeme všem přítomným za aktivní účast a za to, že spolu s námi pomáháte rozvíjet náš region.

Fotogalerie

Vyhledávání