Veřejné setkání v Bohumíně 24. června 2013

Veřejné setkání v Bohumíně 24. června 2013

V dusném počasí v očekávání dalšího deště se sešlo v Bohumíně na veřejném setkání s ohledem na velikost města poměrně málo účastníků. Tak jako v ostatních obcích proběhlo krátké představení místní akční skupiny.

Účastníci pak společně provedli SWOT analýzu Bohumína, z které vyplynulo, že za silné stránky je považována dobrá dopravní dostupnost města a široká nabídka kulturních, společenských a sportovních akcí. Podobně jako v dotazníkovém šetření za nejslabší stránku města je považována kvalita ovzduší a v některých místech koncentrace nepřizpůsobivých občanů. Přítomni důsledně rozlišovali mezi pojmem "sociálně slabí" a "nepřizpůsobiví", kde odmítli dávat mezi tyto pojmy rovnítko.

Za dobrou příležitost je považována možnost využití dotačních programů a podobně jako v Dolní Lutyni a v Dětmarovících obchvat nahrazující frekventovanou silnici I/67. I přes budování protipovodňových hrází jsou stále za hrozbu považovány povodně. V souvislosti se vznikem soukromých ubytoven je také hrozbou další koncentrace nepřizpůsobivých osob.  

Záznam SWOT analýzy naleznete v přiloženém souboru. Účastníci setkání mohou zasílat své připomínky k záznamu na e-mail: info@mas-bohuminsko.cz.

Fotogalerie

Soubory ke stažení

Typ Název souboru Velikost
Soubor pdf 2013_06_24_Bohumín_veřejné_setkání_prezenční listina 192kB
Soubor pdf 2013-06-24 SWOT Bohumín 56kB
Vyhledávání