Výběrová komise hodnotila projekty na modernizaci učeben pro území MAS Bohumínsko

Dne 13.2.2018 se konala 6.schůze Výběrové komise s tímto programem:

  1. Schválení programu schůze, ověření usnášeníschopnosti a stanovení ověřovatele zápisu
  2. Seminář ke způsobu hodnocení přijatých projektů z PRV
  3. Věcné hodnocení přijatých projektů 3.Výzvy MAS Bohumínsko-IROP-Infrastruktura vzdělávání - 076/06_16_075/CLLD_16_02_014, sestavení přehledu hodnocených projektů
  4. Různé

Výběrová komise byla zaměstnancem kanceláře MAS proškolena ke způsobu hodnocení projektů přijatých z Programu rozvoje venkova. Předmětem dalšího jednání bylo hodnocení přijatých projektů z Výzvy č. 3 IROP - Infrastruktura vzdělávání. Žadatelé z území MAS Bohumínska předkládali do této výzvy žádosti o dotaci k modernizacím učeben ZŠ a SŠ z území MAS Bohumínska. Jednání se také zúčastnili zástupci CRR - pobočka Ostrava. Zápis a usnesení viz. příloha.

MAS Bohumínsko - Pomáháme regionu

Fotogalerie

Soubory ke stažení

Typ Název souboru Velikost
Soubor pdf Zápis z jednání Výběrové komise 824kB
Vyhledávání