Vyhlášena třetí výzva nového programového období v rámci IROP - tentokráte jsme se zaměřili na hasiče

IROP už je rozjetý vlak, který se nezastaví!!! Konzultujeme a přijímáme jeden projektový záměr za druhým.

Příjem projektových záměrů 3. výzvy bude probíhat do 6. 12. 2023. Bližší podrobnosti o vyhlášené výzvě naleznete na našich webových stránkách www.mas-bohuminsko.cz na záložce Výzvy – v sekci IROP II. Podpora je směřována na jednotky SDH kategorie JPO II, III a V. Podporovat budeme výstavbu a rekonstrukce požárních zbrojnic, pořízení požární techniky, věcných prostředků požární ochrany, či vybudování a revitalizace umělých vodních požárních nádrží v obcích.

POZOR – PROCESNÍ ZMĚNY! V tomto programovém období došlo v rámci příjmu a posuzování projektů k velkým změnám oproti minulému období. Kupříkladu projektové záměry budou včetně příloh přijímány na speciálně vytvořený email dotace@mas-bohuminsko.cz. Další novinkou bude, že teprve MASkou vybrané projektové záměry, které projdou úspěšně systémem hodnocení na MAS, budou moci podat projekt v systému ISKP21+.

MAS Bohumínsko v rámci výzev programového rámce IROP na období 2021 – 2027 nebude organizovat semináře pro žadatele, nýbrž bude upřednostňovat individuální konzultace jednotlivých projektových záměrů.

Jsme rádi, že můžeme pomoci rozvíjet naše území.

 

 

 

Fotogalerie

Vyhledávání