Vyhlášená Výzva č. 1 MAS z Programu rozvoje venkova - Pozvánka na seminář pro žadatele

Dnes byla vyhlášena výzva k předkládání žádostí o dotaci na Místní akční skupinu z Programu rozvoje venkova. Výzva bude vyhlášena do 16.3.2018. Příjem žádostí o dotaci přes Portál Farmáře na www.szif.cz bude zpřístupněn 2.3.2018. V případě konzultací prosím využijte kontakt na pí. Šeligovou Veroniku e-mail: veronika.seligova@mas-bohuminsko.cz, mobil 730 521 422.

Konkrétní informace k výzvě jsou zveřejněny na web stránkách MAS Bohumínsko v sekci Výzvy - PRV. 

Seminář pro žadatele se bude konat 14.2.2018 v kanceláři Místní akční skupiny Bohumínsko, z.s. Na seminář je zapotřebí se registrovat. Pozvánka je k dispozici v sekci Výzvy - Semináře k výzvám.

 

MAS Bohumínsko - Pomáháme regionu 

Fotogalerie

Vyhledávání