Vyhlášená výzva č. 3 z IROP

MAS Bohumínsko oznamuje, že dnes byla vyhlášena 3. výzva MAS Bohumínsko z Integrovaného regionálního operačního programu. Vyhlášená výzva je zaměřená na Infrastrukturu vzdělávání (Aktivita Infrastruktura základních škol, Aktivita Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol, Aktivita Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání).

Bližší informace o vyhlášené výzvě včetně jejích příloh (kritérií hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti a kritérií věcného hodnocení) naleznete na našich webových stránkách www.mas-bohuminsko.cz na záložce Výzvy - v sekci IROP. Tato výzva bude ukončena 6.12.2017 ve 12:00 hodin!!!

Příští týden bude probíhat k této výzvě seminář pro žadatele. Bližší informace o připravovaném semináři pro žadatele naleznete na našich webových stránkách na záložce Výzvy - v sekci Semináře k výzvám.

Fotogalerie

Vyhledávání