Vyhlášená Výzva č. 4 MAS Bohumínsko-OPZ-Prorodinná opatření

Místní akční skupina Bohumínsko, z.s. vyhlásila dne 12.2.2018 Výzvu č. 4 z OP Zaměstnanost. Výzva je zaměřena na podporu pracujících rodičů v období školních prázdnin. Podporovanou aktivitou v této výzvě jsou příměstké tábory. Žadatelé, kteří chtějí příměstké tábory pro pracující rodiče zajistit, najdou bližší informace buď v textu vyhlášené Výzvy č. 4 na našich webových stránkách v sekci Výzvy - OPZ - Výzva č. 4, nebo se mohou osobně informovat v kanceláři MAS Bohumínsko na Masarykově 418, Bohumín. Pro všechny žadatele, kteří chtějí žádat o dotaci z této výzvy je připraven seminář, který se bude konat  20.2.2018 v prostorech kanceláře MAS Bohumínsko. Na seminář je nutno se registrovat. Žádosti budou přijímány do 15.3.2018 do 12:00 hod prostřednictvím systému MS 2014+.

MAS Bohumínsko - Pomáháme regionu.

Fotogalerie

Vyhledávání