VYHLÁSILI JSME DRUHOU VÝZVU IROP ZAMĚŘENOU NA CHODNÍKY A CYKLOSTEZKY

IROP jede jako po másle!!! MAS Bohumínsko vyhlásilo již druhou výzvu nového programového období v rámci IROP!!

Příjem projektových záměrů zaměřených na chodníky a cyklostezky bude probíhat do 22.11.2023. Bližší podrobnosti o vyhlášené výzvě naleznete na našich webových stránkách www.mas-bohuminsko.cz na záložce Výzvy – v sekci IROP II. Podporována bude výstavba, rekonstrukce či modernizace stezek pro pěší a cyklisty, opatření ke zvyšování bezpečnosti v nehodových lokalitách, a doprovodná cyklistická infrastruktura.

Žadatelé zpozorněte! V tomto programovém období došlo v rámci příjmu a posuzování projektů k velkým změnám oproti minulému období. Kupříkladu projektové záměry budou včetně příloh přijímány na speciálně vytvořený email dotace@mas-bohuminsko.cz. Další novinkou bude, že teprve MASkou vybrané projektové záměry, které projdou úspěšně systémem hodnocení na MAS, budou moci podat projekt v systému ISKP21+.

Do konce roku ještě vyhlásíme výzvu zaměřenou na dobrovolné hasiče. MAS Bohumínsko v rámci výzev programového rámce IROP na období 2021 – 2027 nebude organizovat semináře pro žadatele, nýbrž bude upřednostňovat individuální konzultace jednotlivých projektových záměrů.

Těšíme se na zajímavé projekty.

Fotogalerie

Vyhledávání