Výsledky z jednání 10. členské schůze MAS Bohumínsko

Výroční valná hromada projednala a schválila řadu dokumentů:

  1. Výroční zprávu o činnosti MAS Bohumínsko za rok 2016
  2. Statut a jednací řád výběrové komise
  3. Rozpočet na rok 2017 včetně rozpočtového výhledu na rok 2018
  4. Účetní závěrku MAS

Členská schůze dále projednala a vzala na vědomí Zprávu kontrolní komise, informaci o plnění rozpočtu za rok 2016 a také o aktuálních projektech MAS. Partneři rovněž obdrželi informaci o probíhajícím 3. kole věcného hodnocení SCLLD MAS Bohumínsko. *

Partneři se shodli na výši členských příspěvků pro rok 2017 opět ve výši 2,- Kč na jednoho obyvatele pro města a obce a ve výši 1000,- Kč pro ostatní partnery.

Valná hromada rozšířila počet členů výběrové komise na 9 a zvolila je na další roční období. Členská schůze rovněž přijela jednoho nového partnera (fyzickou osobu Ing. Václava Poloka) a vzala na vědomí ukončení partnerství SDH Doubrava. Počet partnerů tak stále činí 32.

S ohledem na skutečnost, že v prosinci by končilo funkční období programového výboru, a také z důvodu ukončení členství SDH Doubrava, byl zvolen nový programový výbor. Na funkci předsedy a místopředsedy výboru byli opět nominováni město Bohumín a obec Dolní Lutyně.

Členské schůze se zúčastnilo 29 partnerů.

Lumír Macura

 

*/ P.S. Dne 30. 6. 2017 obdržela kancelář MAS informaci o splnění podmínek věcného hodnocení Strategie CLLD MAS Bohumínsko 2014-2020 (+3).

 

MAS Bohumínsko - Pomáháme regionu

 

Fotogalerie

Soubory ke stažení

Typ Název souboru Velikost
Soubor pdf Zápis a usnesení 10. členské schůze 721kB
Soubor pdf Vyročni_zprava_2016_MAS_Bohuminsko 733kB
Soubor pdf 2017-06-30 Seznam partnerů 398kB
Soubor pdf 2017-06-30 Složení povinných orgánů 371kB
Soubor pdf 2017-06-28_SCLLD MAS Bohumínsko 2014-2020(+3) vč. příloh - upravená dle připomínek ŘO po 2.VH 7763kB
Vyhledávání