Zájmová skupina města a obce může připravovat dopravní projekty

Výbor vzal na vědomí informaci o formálních připomínkách k podanému návrhu na schválení SCLLD 2014-2020 (+3) a informaci o schválení projektu MAP (Místní akční plán vzdělávání) pro ORP Bohumín od 1. 1. 2017.

Dále výbor schválil podání žádosti dle výzvy č. 6 IROP k posílení řídících a administrativních schopností kanceláře MAS. Součástí významných režijních nákladů na chod kanceláře MAS budou také výdaje na pronájem nové kanceláře. Vedoucí kanceláře MAS Eva Růžičková uvedla: „Od ledna roku 2017 budou zaměstnanci MAS komunikovat s veřejností, se žadateli i s příjemci dotací, v přízemních nebytových prostorách v domě č.p. 418 na ul. Masarykova v Bohumíně, nedaleko stávajícího sídla MAS, které je v budově Městského úřadu v Bohumíně. Nová kancelář je v blízkosti vlakové nádraží i autobusové zastávky, poblíž je také velké parkoviště. “  Od ledna bude kancelář MAS doplněna o dva zaměstnance na plný úvazek. Další zaměstnanec MAS na úvazek 0,8 se bude po 13 měsíců podílet na zpracování Místních akčních plánů pro ORP Bohumín.

V neposlední řadě výbor uložil informovat zájmovou skupinu města a obce, tedy starosty sedmi partnerských obcí, o vyhlášení výzvy č. 53 z IROP (Udržitelná doprava – integrované projekty CLLD). Obecná i specifická pravidla, návod na zpracování povinné studie proveditelnosti pro výstavbu chodníků a cyklostezek naleznou žadatelé v odkazu:

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-53-Udrzitelna-doprava-integrovane-projekty-CLLD
Dle návrhu rozvojové územní strategie do roku 2020 bude MAS Bohumínsko podporovat projekty ke zvýšení bezpečnosti v dopravě. V návrhu finančního plánu je vyčleněno z programového rámce IROP 43 mil. Kč na stavbu chodníků, které zvýší bezpečnost v dopravě a 12,5 mil. Kč na podporu realizace cyklostezek a jízdních pruhů k bezpečnější dopravě cyklistů do zaměstnání, do škol či na úřady“, uvedl předseda programového výboru Lumír Macura. 

Fotogalerie

Vyhledávání