Zasedal Programový výbor - Valná hromada bude svolána na 9.5.2018

Dne 26.4.2018 se konala schůze Programového výboru s tímto programem:

Program:

  1. Schválení programu schůze, ověření usnášeníschopnosti a stanovení ověřovatele zápisu
  2. Příprava VH MAS (návrh 9. 5. 2018)
  3. Informace o volbě členů povinných orgánů MAS (VK, KK)
  4. Schválení uzavření dohod (DPP, DPČ) se členy povinných orgánů MAS (PV, VK, KK)
  5. Projednání možnosti začlenění programového rámce OPŽP do SCLLD MAS Bohumínsko
  6. Projekt Lepší KLIMA pro Bohumínsko II (MAP II)
  7. Různé

Bylo rozhodnuto, že výroční valná hromada bude svolána na 9. května 2018 v 15,30 hod v prostorech Hotelu-Restaurace Pod Zeleným dubem v Starém Bohumíně. 

Další body jednání viz. přiložený zápis a usenesení.

 

MAS Bohumínsko - Pomáháme regionu

Fotogalerie

Soubory ke stažení

Typ Název souboru Velikost
Soubor pdf Zápis a usnesení z jednání Programového výboru 1891kB
Vyhledávání