Zveřejněny předběžné alokace pro MAS

Částka 14,159 miliard Kč. To je suma, která je předběžně alokována pro asi 180 místních akčních skupin v České republice. V období do roku 2023 (2020 +3) jsou na realizaci projektů v rámci strategií místního rozvoje vyčleněny prostředky ze čtyř operačních programů. Pro 12 MAS v Moravskoslezském kraji je vyčleněno téměř 1,5 mld. Kč.

Všechny MAS budou mít k dispozici peníze z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a z Programu rozvoje venkova (PRV). Vybrané MAS pak z OP Životní prostředí (OPŽP) pro aktivity v chráněných krajinných oblastech zaměřené zejména na boj s křídlatkou. Dalších vybraných 80 MAS podle kritérií odrážejících míru nezaměstnanosti, počet vyplácených sociálních dávek a přítomnost sociálně vyloučených lokalit v území budou mít k dispozici prostředky z OP Zaměstnanost.

Na režii a administraci výzev k podávání projektů budou mít MAS k dispozici prostředky z IROP.

Předběžná alokace pro MAS Bohumínsko:

OP Zaměstnanost 29,530 mil. Kč

IROP 69,909 mil. Kč

PRV 12,684 mil. Kč

celkem 112,123 mil. Kč

režie */ 5,390 mil. Kč

animace **/ 6,112 mil. Kč

celkem 11,502 mil. Kč

ročně ***/ 1,438 mil. Kč 

 

Ing. Lumír Macura

předseda programového výboru

Fotogalerie

Soubory ke stažení

Typ Název souboru Velikost
Soubor doc Tisková_zpráva_předběžná alokace pro MAS 483kB
Vyhledávání