Parčík bohumínských škol - II. etapa

 

Velikonoční zdobení Zhotovení ptačích budek Instalace ptačích budek Fotodokumentace

Cesta za novým poznáním

 

Pozvánka Fotodokumentace

Umíme si poradit s penězi

 

Pozvánka Fotodokumentace

Farma Bezdínek

 

Pozvánka Fotodokumentace

Prvky Montessori ve výuce

 

Pozvánka Fotodokumentace

Bádáme společně

 

Pozvánka Fotodokumentace

Šance pro každého žáka - pokračování

 

Pozvánka 25.4. Fotodokumentace Pozvánka 3.5. Fotodokumentace Pozvánka 31.5. Fotodokumentace Pozvánka 8.6. Fotodokumentace

Finanční svoboda

 

Pozvánka Fotodokumentace

Ten umí to a ten zas tohle

 

Pozvánka 23.2. Fotodokumentace Pozvánka 4.4. Fotodokumentace

Výsadba parčíků II. etapa 2021

 

Pozvánka Fotodokumentace II. etapa sázení

Bohumín a věda, Planetárium Ostrava 2021 - 2022

 

Pozvánka Fotodokumentace

Šance pro každého žáka

 

Úvodní jednání pozvánka Úvodní jednání - fotodokumetnace Pozvánka Shrnutí Fotodokumentace

Spolu to zvládneme

 

Pozvánka Prezentace Fotodokumentace

Rozvoj polytechnických dovedností - Polytechniáda 2022

 

Pozvánka 19.1.2022 Zápis 19.1.2022 Pozvánka 24.1.2022 Zápis 24.1.2022 Výstava Soutěž

Rozvoj polytechnických dovedností

 

Pozvánka Prezentace Přenos do praxe MŠ Prezentace Přenos do praxe MŠ práce na zahradě Prezentace Společné vzdělávání v práci se stavebnicemi Fotodokumentace

Den volnočasových aktivit

 

Pozvánka Fotodokumentace

Workshop "Strategické záměry škol na období 2021-2027 v návaznosti na kapacity škol

 

Pozvánka Prezentace Fotodokumentace

MISP - ukázková hodina aktivizační cvičení pro děti od 2 do 12-ti let

 

Pozvánka Prezentace Fotodokumentace

Kulaté stoly ředitelů a zřizovatelů

 

Pozvánka Prezentace Zápis z jednání Fotodokumentace

Knižní veletrh 3

 

Pozvánka Fotodokumentace

Šachy do škol v mateřské škole

 

Pozvánka Fotodokumentace

Šachy do škol ve školní družině

 

Pozvánka Fotodokumentace

Planetarium Ostrava 2021

 

Pozvánka Fotodokumentace

Den badatelů

 

Pozvánka Fotodokumentace

Knižní veletrh

 

Pozvánka Fotodokumentace

Kulatý stůl pro výchovné poradce

 

Pozvánka Fotodokumentace

Kulatý stůl na téma škola v online prostředí

 

Pozvánka Fotodokumentace

Webinář: polytechnické činnosti v MŠ

 

Pozvánka

Knižní veletrh, aneb jak se tisklo za Gutenberga

 

Pozvánka Fotodokumentace Fotodokumentace Fotodokumentace

Výsadba parčíku

 

Plakátek Fotodokumentace

Společná cesta k on-line výuce

 

Pozvánka Fotodokumentace

Živý seznam pomůcek

 

Úvodní slovo živý seznam pomůcek Živý seznam pomůcek čtenářská gramotnost Živý seznam pomůcek matematická gramotnost Živý seznam pomůcek rovné příležitosti

Asistent pedagoga v paragrafech

 

Pozvánka Fotodokumentace

Dítě s odkladem povinné školní docházky

 

Pozvánka Fotodokumentace

„Jazyková soutěž“ pro dětí 2. stupně všech bohumínských škol

 

Pozvánka Fotodokumentace

Pořízení konstruktivních stavebnic "Kostičky, vylezte z krabičky", prosinec 2019

 

Fotodokumentace

Soutěžní klání "FINANČNÍ SVOBODA", 28. 11. 2019

 

Pozvánka Fotodokumentace

Seminář "Inkluze dětí z náhradních rodin", 22. 11. 2019

 

Pozvánka Fotodokumentace

Výjezdní workshop pro učitelky MŠ "Profesní a osobnostní rozvoj pedagoga v mateřské škole", 21. - 22. 11. 2019

 

Pozvánka Harmonogram Prezentace Fotodokumentace

Workshop v rámci sdílení zkušeností učitelů mateřských škol "Muzikoterapie aneb Jak snížit agresi", 19. 11. 2019

 

Pozvánka Fotodokumentace

Soutěžní klání "ŽIVOT LESA", 23. 10. 2019

 

Zápis Fotodokumentace
Vyhledávání