Pořízení konstruktivních stavebnic "Kostičky, vylezte z krabičky", prosinec 2019

 

Fotodokumentace

Soutěžní klání "FINANČNÍ SVOBODA", 28. 11. 2019

 

Pozvánka Fotodokumentace

Seminář "Inkluze dětí z náhradních rodin", 22. 11. 2019

 

Pozvánka Fotodokumentace

Výjezdní workshop pro učitelky MŠ "Profesní a osobnostní rozvoj pedagoga v mateřské škole", 21. - 22. 11. 2019

 

Pozvánka Harmonogram Prezentace Fotodokumentace

Workshop v rámci sdílení zkušeností učitelů mateřských škol "Muzikoterapie aneb Jak snížit agresi", 19. 11. 2019

 

Pozvánka Fotodokumentace

Soutěžní klání "ŽIVOT LESA", 23. 10. 2019

 

Zápis Fotodokumentace
Vyhledávání