Program rozvoje venkova

logo_EU.jpg (7480×1969)   Logo_leader.JPG (486×487)

 

Výzvy vyhlašované Místní akční skupinou Bohumínsko, z.s. se řídí opatřením vydaným Státním zemědělským intervenčním fondem a to - M19 LEADER a Pravidly 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci SCLLD, viz. níže.

Metoda LEADER je iniciativou propojující aktivity rozvíjející venkovskou ekonomiku, jejíž hlavním cílem je intenzivní podpora rozvoje venkova prostřednictvím místních obyvatel. Implementace metody LEADER probíhá prostřednictvím místních akčních skupin.

 

Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro místní akční skupiny, jejichž strategie byly schváleny v rámci Programu rozvoje venkova 2014-2020

Pravidla 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje

 

 

 

Vyhledávání