Kulatý stůl s ekonomy

 

Pozvánka Zápis z jednání Fotodokumentace

Šachiáda ZŠ a MŠ

 

Pozvánka MŠ Pozvánka ZŠ Fotodokumentace MŠ Fotodokumentace ZŠ

Ex Libris

 

Pozvánka Fotodokumentace

Kulatý stůl pro vedoucí MŠ - Inkluze ukrajinských dětí

 

Pozvánka Fotodokumentace

Výjezdní jednání pracovních skupin

 

Pozvánka Prezentace Zápis z jednání Fotodokumentace Agregace popisu potřeb škol Neinvestiční priority Roční akční plán Vyhodnocení dotazníku rovné příležitosti

Šachiáda v ZŠ

 

Anotace Plakát Fotodokumentace

Šachiáda v MŠ

 

Anotace Plakát Fotodokumentace

Pohádkový den v MŠ

 

Plakát Fotodokumentace

Pasování prvňáčků

 

Pozvánka Fotodokumentace

Celoměstská jazyková soutěž

 

Celoměstská jazyková soutěž informace Fotodokumentace

Webinář kariérové poradenství

 

Pozvánka

Protidrogový vlak

 

Pozvánka Fotodokumentace

Uplatnění na trhu práce

 

Pozvánka Fotodokumentace

Kde se boří sebevědomí dětí

 

Pozvánka Fotodokumentace

Rodiče versus děti

 

Pozvánka Fotodokumentace

Kyberšikana a sexting

 

Pozvánka Fotodokumentace

Jak motivovat dospělé s ohledem na jejich temperament

 

Pozvánka Fotodokumentace

Výuka šachů v Dolní Lutyni září 2021 - červen 2022

 

Výuka šachů anotace Fotodokumentace

Moderní trendy ve výuce

 

Pozvánka Fotodokumentace

Duševní zdraví dětí

 

Pozvánka Fotodokumentace

Besedy s Janem Opatřilem, autorem knih o kapříku Metlíkovi

 

Pozvánka Fotodokumentace Reference

Pasování prvňáčků na čtenáře

 

Pozvánka Fotodokumentace

Zápis do mateřinek online formou

 

Pozvánka Fotodokumentace

Online zápis do 1.tříd

 

Pozvánka Fotodokumentace

Děti v bezpečí

 

Pozvánka Fotodokumentace

Virový deníček z 2.A holčiček

 

Anotace Fotodokumentace

Škola po krizové situaci

 

Pozvánka Příloha krizové centrum pro děti a rodiny Fotodokumentace

Seminář - Rizika virtuální komunikace

 

Pozvánka Fotodokumentace

Workshop "Škola v době koronaviru"

 

Pozvánka Fotodokumentace

Workshop „Muzikoterapie aneb Jak snížit agresi“

 

Pozvánka Fotodokumetnace

Workshop Četba z regionu

 

Pozvánka Fotodokumentace

Projekt „Virtuální predátoři aneb zneužívání dětí na internetu“ - promítání dokumentu V síti

 

Pozvánka Fotodokumentace

Workshop pro rodiče "O výchově s PhDr. Janem Svobodou", 26. 9. 2019

 

Pozvánka Fotodokumentace
Vyhledávání