Kde se boří sebevědomí dětí

 

Pozvánka Fotodokumentace

Rodiče versus děti

 

Pozvánka Fotodokumentace

Kyberšikana a sexting

 

Pozvánka Fotodokumentace

Jak motivovat dospělé s ohledem na jejich temperament

 

Pozvánka Fotodokumentace

Moderní trendy ve výuce

 

Pozvánka Fotodokumentace

Duševní zdraví dětí

 

Pozvánka Fotodokumentace

Besedy s Janem Opatřilem, autorem knih o kapříku Metlíkovi

 

Pozvánka Fotodokumentace Reference

Pasování prvňáčků na čtenáře

 

Pozvánka Fotodokumentace

Zápis do mateřinek online formou

 

Pozvánka Fotodokumentace

Online zápis do 1.tříd

 

Pozvánka Fotodokumentace

Děti v bezpečí

 

Pozvánka Fotodokumentace

Virový deníček z 2.A holčiček

 

Anotace Fotodokumentace

Škola po krizové situaci

 

Pozvánka Příloha krizové centrum pro děti a rodiny Fotodokumentace

Seminář - Rizika virtuální komunikace

 

Pozvánka Fotodokumentace

Workshop "Škola v době koronaviru"

 

Pozvánka Fotodokumentace

Workshop „Muzikoterapie aneb Jak snížit agresi“

 

Pozvánka Fotodokumetnace

Workshop Četba z regionu

 

Pozvánka Fotodokumentace

Projekt „Virtuální predátoři aneb zneužívání dětí na internetu“ - promítání dokumentu V síti

 

Pozvánka Fotodokumentace

Workshop pro rodiče "O výchově s PhDr. Janem Svobodou", 26. 9. 2019

 

Pozvánka Fotodokumentace
Vyhledávání