Schválena žádost o změnu SCLLD č.3 - IROP

Rádi bychom Vás informovali, že dne 28. 3. 2020 byla schválena žádost o změnu SCLLD MAS Bohumínsko č.3 – v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP)

 

Předmětem změny SCLLD jsou především:

1) Úpravy finančních plánů programového rámce IROP SCLLD MAS Bohumínsko:

  • snížení alokace PR IROP po změně kurzu k 31.10.2018,
  • časový posun realizace jednotlivých schválených projektů,
  • navýšení alokace PR IROP MAS Bohumínsko k 13.2.2020,
  • disponibilní prostředky ponechány v opatření IROP1.

2) Aktualizace textů jednotlivých opatření PR IROP:

  • vzhledem k původnímu nastavení textů z roku 2017 byly texty jednotlivých částí dány do souladu s aktuálními texty a nastaveními jednotlivých průběžných výzev (53. u IROP1, 68. u IROP2).

Dodatek č.3 k SCLLD MAS Bohumínsko je k dispozici na záložce SCLLD2014-2020/SCLLD 2014+ nebo na tomto odkaze: https://www.mas-bohuminsko.cz/informace/sclld-2014/38

 

Fotogalerie

Vyhledávání