Další výzvy z IROP na období 2021 – 2027 vyhlášeny!

Místní akční skupina Bohumínsko dnes vyhlásila další dvě výzvy, aby si zajistila průběžné čerpání programového rámce IROP a splnění navazujících milníků čerpání alokace.

Vyhlásili jsme výzvu z opatření IROP - Kultura zaměřenou na revitalizaci kulturních památek a rekonstrukce a pořízení vybavení obecních profesionálních knihoven, kde očekáváme vzhledem k nízké alokaci malé projektové záměry nad 300 tis. Kč.

Jako již 5. výzvu jsme z IROP vyhlásili dočerpávací výzvu z opatření IROP - Vzdělávání, kde předpokládáme vzhledem k výši maximálních celkových způsobilých výdajů jeden projektový záměr. Tato výzva je zaměřena na infrastrukturu mateřských škol a dětských skupin a infrastrukturu základních škol.

Bližší podrobnosti k vyhlášeným výzvám naleznete na našem webu na záložce Výzvy v části IROP II.

 

 

Fotogalerie

Vyhledávání