V DOLNÍ LUTYNI SE 22.6.2021 USKUTEČNILA JIŽ 14.VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA MAS BOHUMÍNSKO

VH měla na programu jednání 13 bodů a zúčastnilo se jí 27 partnerů nebo jejich zástupců.

VH schválila Výroční zprávu o činnosti MAS Bohumínsko za rok 2020, účetní závěrku MAS za rok 2020, rozpočet na rok 2021 včetně výhledu na rok 2022. Členové odsouhlasili ponechat členské příspěvky v roce 2021 ve stávající výši.

Také došlo k volbě Výběrové komise na další roční období.

Členové MAS byli rovněž detailně informováni o aktivitách realizovaných kanceláří MAS a o aktuálním stavu a realizaci Strategie MAS. Také jsme mezi nás přijati nového člena, spolek Vodáci Odry a Olše.

Důležitým bodem jednání byla Strategie MAS Bohumínsko na období 2021 – 2027, což je stěžejní strategický dokument pro naplňování rozvoje území MAS na další období. Koncepční část Strategie byla jednohlasně schválena.

 

Děkujeme všem přítomným za aktivní účast a za to, že spolu s námi pomáháte rozvíjet náš region.

Fotogalerie

Soubory ke stažení

Typ Název souboru Velikost
Soubor pdf Zápis ze 14. členské schůze 22.6.2021 710kB
Vyhledávání