Výzva k předkládání žádostí o dotaci ze SP SZP schválena

 

                                               

 

Výzva k předkládání žádostí o dotaci ze Strategického plánu Společné zemědělské politiky MAS Bohumínsko, z.s. č. 1

 

 

Místní akční skupina Bohumínsko, z.s. s hrdostí oznamuje schválení otevření výzvy k předkládání žádostí o dotace pro místní zemědělce a podnikatele, ale také rovněž pro obce a města.

Dotační program má za cíl podpořit rozvoj a diverzifikaci zemědělské výroby, podpořit malé a střední podniky v regionu a zkvalitnění života v obcích a městech.

Kdo se může ucházet?

O dotace se mohou ucházet evidovaní zemědělci, místní podnikatelé se sídlem (či provozovnou) a obce a města v území MAS Bohumínsko, z.s.. Dotace jsou určeny na podporu projektů, které:

 • Podporují zemědělské podnikání

 • Zpracování a uvádění zemědělských produktů na trh

 • Podporují diverzifikaci zemědělských podnikatelů

 • Podporují malé a střední podniky

 • Podporují kulturní, spolková a společenská zařízení

 • Drobnou infrastrukturu v obcích a městech

 • Drobné památky místního významu

 • Školské zařízení 

Výše dotace

Částka výdajů, ze kterých je stanovena dotace se může pohybovat od 100 000 Kč do 2 000 000 Kč, u obecních/městských projektů do 2 500 000 Kč. O konečné výši dotace bude rozhodnuto na základě hodnocení projektu.

Jak se přihlásit

Výzva bude vyhlášena od 26.4. 2024 a žádosti o dotace bude možné předkládat od 3.5. 2024 do 28.5.2024 [datum uzávěrky]. Přesné a podrobné informace k výzvě naleznete na webových stránkách MAS Bohumínsko, z.s.: https://www.mas-bohuminsko.cz/informace/sp-szp/87  v den vyhlášení.

Kontakt

Pro více informací o dotačním programu se prosím obraťte na:

 • Bc. Šeligová Veronika

 • veronika.seligova@mas-bohuminsko.cz

 • 730 521 422

 

 

MAS Bohumínsko, z.s. věří, že tento dotační program pomůže podpořit prosperitu a růst v našem regionu.

 

 

 

Fotogalerie

Vyhledávání