MAP III

MAP III (Lepší KLIMA pro Bohumínsko III)

Číslo a název výzvy: Výzva č. 02_20_082 Akční plánování v území

Název projektu: Lepší KLIMA pro Bohumínsko III 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022921

Datum zahájení fyzické realizace projektu: 1. 7. 2022

Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu: 30. 9. 2023

Doba trvání (v měsících): 15

Celkové náklady projektu: max.  1 427 960,52 (100% dotace)

 

Projekt Lepší KLIMA pro Bohumínsko III navazuje na vytvořený Místní akční plán vzdělávání v ORP Bohumín zaměřený na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Hlavní cílem projektu je rozvoj a aktualizace MAP a evaluace procesu místního akčního plánování. Dále prohlubuje již fungující partnerství formou společného plánování, sdílení aktivit, plánováním partnerských aktivit a vyhodnocováním přínosů spolupráce. Realizace projektu v území ORP Bohumín (Bohumín, Dolní Lutyně, Rychvald).

Prostřednictvím projektu a společných setkání dojde ke zlepšení komunikace, výměně zkušeností, přenosu informací, sdílení dobré praxe. Jednotlivé školy budou mít možnost společně plánovat, síťovat se a navzájem se od sebe učit a předávat si své zkušenosti a zejména komunikovat, jak mezi sebou, tak s ostatními partnery ve vzdělávání.

 

logo_OP_VVV_hor_barva

 

Vyhledávání