OSTATNÍ AKTIVITY

 

Den řemesel 27.9.

 

Zápis

Den branné všestrannosti 27. 9.

 

Zápis Pozvánka

Prezentace aktivit projektu „Lepší KLIMA pro Bohumínsko“ učitelské veřejnosti, srpen

 

Zápis - Pedagogické porady 35. a 36. týden 2017 Pozvánka

Prezentace aktivit projektu ,,Lepší KLIMA pro Bohumínsko" na výjezdním zasedání rady města Bohumín, 4. 8.

 

Zápis

Nové formy speciálního školství 27. 6. 2017

 

Zápis Prezenční listina

Rekord BIM-BAM 22. 6. 2017

 

Zápis Prezenční listina

Ekologická celoměstská konference TURISMUS 12. 6. 2017

 

Zápis Prezenční listina

Šachiáda MŠ 8. 6. 2017

 

Zápis Prezenční listina

Šachiáda ZŠ 7. 6. 2017

 

Zápis Prezenční listina

Modernizace prostor školního stravování 7. 6. 2017

 

Zápis Prezenční listina

Den udržitelného rozvoje 30. 5. 2017

 

Zápis Prezenční listina

Finanční gramotnost 24. 5. 2017

 

Zápis Prezenční listina

Kulatý stůl pro mateřské školy 15. 5. 2017

 

Zápis Prezenční listina

Kulatý stůl pro zájmové organizace, Prázdninový kolotoč 2. 5. 2017

 

Zápis Prezenční listina

Výjezdní porada ředitelů, Bukovec 25. - 26. 4. 2017

 

Zápis Prezenční listina Prezentace

Skutečně zdravá škola, Hradec nad Moravicí 13. 4. 2017

 

Zápis Prezenční listina

Diskusní fórum Ostrava 14. 3. 2017

 

Zápis

Výjezdní porada ředitelů škol v ZŠ Karviné 8. 3. 2017

 

Zápis Prezenční listina

Porada ředitelů a vedoucí MŠ v ORP Bohumín 18. 1. 2017

 

Zápis Prezenční listina
Vyhledávání